• Agrar- und Forstmuseen
 • Freilichtmuseen
 • Gedenkstätten
 • Kunstmuseen
 • Literaturmuseen
 • Naturkundemuseen
 • Sakralmuseen
 • Schlossmuseen
 • Spezialmuseen
 • Stadt-, Regional- und Heimatmuseen
 • Technikmuseen
 • Museen im Aufbau

Cele Stowarzyszenia Pracowników Muzealnych

Stowarzyszenie Pracowników Muzealnych Kraju Związkowego Brandenburgia (Der Museumsverband des Landes Brandenburg e. V.) jest stowarzyszeniem prawa prywatnego członków instytucjonalnych i osobowych z kręgu muzeów i organizacji muzealnych w kraju związkowym Brandenburgia oraz ich przyjaciół i mecenasów.

Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie muzeów i opieka nad zbiorami w kraju związkowym Brandenburgia, a także artykułowanie idei muzeów w sferze publicznej. Razem z innymi instytucjami kulturalnymi i przy udziale organizacji społecznych przyczynia się on do zachowania i odnawiania tożsamości kulturowej obywateli kraju związkowego oraz do zachowania ich historycznej spuścizny. Współpracuje ono w szczególności z placówkami państwowymi różnych szczebli, by umożliwić dostęp podstawowych wyobrażeń polityki muzealnej odnoszącej się do teraźniejszości i ukierunkowanej przyszłościowo do państwowej polityki kulturalnej.

Na podstawie swych praw statutowych i z racji reprezentowania muzeów w kraju, może z jednej strony rzeczowo przedstawiać komunom, powiatom i rządowi krajowemu ważne interesy muzeów i z drugiej strony może mieć pozytywny wpływ na muzea. Cele i zadania Stowarzyszenia są zawarte w statucie. Aby wykonywać swe zadania, prowadzi swe biuro.

Stowarzyszenie wydaje okólnik oraz czasopismo, zajmuje się doradztwem muzeom w zakresie inwentaryzacji i prezentacji, pedagogiki muzealnej i pracy publicznej, a także proponuje tematyczne imprezy dokształcające. Główny punkt ciężkości pracy Stowarzyszenia leży w moderowaniu procesów łączenia w sieć muzeów.

Ze względu na ograniczony budżet w kasach publicznych często chodzi o to, by znaleźć nowe skuteczne rozwiązania kooperacji. W tym zakresie Stowarzyszenie troszczy się o to, by znaleźć właściwe rozwiązania, które nie tylko będą wspierać pracę Muzeum, lecz także oferują dobre warunki startu w przyszłość.

 

Adresse / Kontakt:
Museumsverband des Landes Brandenburg e.V.
Geschäftsstelle
Am Bassin 3
14467 Potsdam

Fon: (0331) 2327911

E-Mail:
info@museen-brandenburg.de

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Mehr Informationen