• Agrar- und Forstmuseen
 • Freilichtmuseen
 • Gedenkstätten
 • Kunstmuseen
 • Literaturmuseen
 • Naturkundemuseen
 • Sakralmuseen
 • Schlossmuseen
 • Spezialmuseen
 • Stadt-, Regional- und Heimatmuseen
 • Technikmuseen
 • Museen im Aufbau

Fundacja na rzecz Muzeów Humoru i Satyry

Fundacja jest wspierana przez ogólnokrajowe stowarzyszenie Cartoonlobby e.V. Została założona w celu udostępnienia społeczeństwu dziedzictwa kulturowego w zakresie wszystkich wizualnych form humoru i satyry oraz zachowania go dla potomności. Fundacja wspiera wszystkie działania, inicjatywy i instytucje, które postawiły sobie za zadanie zwiększenie reputacji i obecności tych szczególnych gatunków sztuki i form komunikacji w sferze publicznej. Tworzy warunki ramowe dla tego dobra kulturowego, w tym jego kolekcji, posiadłości i archiwów, aby znaleźć odpowiednie miejsce i wysokie uznanie w krajobrazie kulturowym Republiki Federalnej Niemiec. Uważa, że zadaniem całego społeczeństwa jest zrównoważone promowanie gatunków takich jak karykatura, kreskówki, grafika krytyczna i sztuka komiksowa, a także ich bohaterów.
Pierwsze i jedyne muzeum sztuki komiksowej w regionie Berlin-Brandenburgia było prowadzone przez Cartoon Lobby jako "Cartoon Museum Brandenburg" w Luckau w latach 2010-2020. Kolekcja fundacji koncentruje się na zachowaniu i dokumentacji wielkiego dziedzictwa satyrycznego i humorystycznej krytyki społecznej minionych epok, zwłaszcza z regionu Berlin-Brandenburgia. Nowa lokalizacja dla muzeum i/lub kolekcji w regionie stołecznym nie została jeszcze znaleziona!

Zdjęcie: Cartoonlobby e.V.

Adresse / Kontakt:

Stiftung Museen für Humor und Satire
Sitz: Königs Wusterhausen bei Berlin

Tel: (03375) 21 41 57

info@cartoonlobby.de

https://www.cartoonlobby-stiftung.de

https://www.cartoonmuseum.de

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Mehr Informationen