• Agrar- und Forstmuseen
 • Freilichtmuseen
 • Gedenkstätten
 • Kunstmuseen
 • Literaturmuseen
 • Naturkundemuseen
 • Sakralmuseen
 • Schlossmuseen
 • Spezialmuseen
 • Stadt-, Regional- und Heimatmuseen
 • Technikmuseen
 • Museen im Aufbau

Siedziba

Biuro pod adresem Am Bassin 3 w Poczdamie jest centralnym miejscem koordynacji, doradztwa i administracji Stowarzyszenia Pracowników Muzealnych kraju związkowego Brandenburgia (Museumsverband Brandenburg e.V.). Wykonuje ono pracę w porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia i realizuje jego uchwały.

Pracownicy:

Dr Susanne Köstering
Susanne Köstering jest od marca 2002 r. prezeską Stowarzyszenia Pracowników Muzealnych.

Wiele projektów muzealnych i wystawienniczych oraz publikacji, których głównymi tematami jest przyroda, historia ekologii i historia miasta są jej autorstwa: historia postępowania z odpadami w Berlinie i Brandenburgii (Uniwersytet Techniczny w Berlinie - TU Berlin), żegluga śródlądowa w Berlinie i Brandenburgii (Kościół przewoźników żeglugi śródlądowej we Berlinie - Binnenschifferkirche Berlin), historia dzielnic miasta (Urząd Dzielnicy Charlottenburg, Muzeum w Kreuzberg - Kreuzberg-Museum, Stowarzyszenie Berliner Geschichtswerkstatt e.V., Kunstamt Schöneberg).

Ponadto opracowała koncepcję prezentacji Muzeum Przyrodniczego w Berlinie (Museum für Naturkunde Berlin) w Martin-Gropius-Bau (2003). Z wykształcenia jest pedagogiem społecznym i historykiem (Kassel, Berlin), opublikowała swą dysertację pod tytułem „Natura do obejrzenia. Muzeum Przyrodnicze niemieckiego cesarstwa” ("Natur zum Anschauen. Das Naturkundemuseum des deutschen Kaiserreichs, 1871-1914") (Böhlau-Verlag, Kolonia, 2003).

Obok swych obowiązków jako prezeska Stowarzyszenia Pracowników Muzealnych, od 2014 r. prowadzi badania nad historią Muzeum Przyrodniczo-Historycznego/Muzeum Zoologicznego w Hamburgu i działa jako członek zarządu w Związku Muzeów Niemieckich (Deutsches Museumsbund).

Jej szczególną intencji jako prezeski jest dodawanie odwagi do podejmowania innowacyjnych form koncepcji i prezentacji i tym samym przedstawianie we właściwym świetle jeszcze niewyczerpanego potencjału brandenburskich zbiorów.


Alexander Sachse mag. nauk humanistycznych
Alexander Sachse jest od maja 2014 r. referentem w Związku Pracowników Muzealnych.

W czasie studiów historii Brandenburgii (u prof. Winfrieda Schich’a), historii sztuki oraz dziejów pierwotnych i historii starożytnej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie jego zainteresowania koncentrowały się przede wszystkim wokół średniowiecznej Marchii Brandenburskiej. W pracy magisterskiej zajmował się utworzeniem miasta Eberswalde i zasiedleniem Barnim.  Jeszcze jako student podjął się stworzenia inwentarzy historyczno-archeologicznych dla wielu brandenburskich miast. Po studiach otrzymał zlecenie prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie (nad Odrą) i na Uniwersytecie Humboldta.

Następnie przez dwanaście lat pracował w Historycznym Instytucie Badawczym Facts & Files (Historisches Forschungsinstitut Facts & Files), gdzie był zaangażowany m.in. przy merytorycznym opracowywaniu koncepcji licznych projektów publikacji i wystaw, dotyczących przede wszystkim historii współczesnej, a także koordynował projekty badawcze na temat proweniencji.

W biurze powierzono mu obecnie m.in. obowiązki redakcji czasopisma Stowarzyszenia. Doradza muzeom w kwestiach zarządzania zbiorami i koordynuje zamierzenia badawcze Stowarzyszenia.
 

Arne Lindemann magister nauk humanistycznych
Arne Lindemann jest od sierpnia 2008 r. pracownikiem i od stycznia 2018 r. referentem w Stowarzyszenia Pracowników Muzealnych.

Pierwsze kontakty z brandenburskimi muzeami nawiązał w 2007 r. w trakcie oceny zbiorów archeologicznych w powiecie Ostprignitz-Ruppin. W tym czasie pracował ponadto w Muzeum Archeologicznym Brandenburgii (Archäologisches Landesmuseum Brandenburg), gdzie współdziałał w przygotowaniach do otwartej w 2008 r. krajowej wystawy archeologicznej w Klasztorze Św. Pawła w Brandenburgii nad Hawelą (Pauli-Kloster Brandenburg/Havel). Jako osoba wykonująca wolny zawód, ten z wykształcenia historyk z zakresu prehistorii i historii starożytnej był kuratorem wystaw archeologicznych w muzeach w Perleberg i Neuruppin. Kolejny punkt jego pracy stanowiła koncepcja projektów cyfryzacji muzeów.  Projekt jego rozprawy doktorskiej na temat muzealnego przedstawiania prehistorii i historii starożytnej w radzickiej strefie okupacyjnej/NRD jest już prawie gotowy.

W biurze jest obecnie odpowiedzialny m.in. za pracę publiczną, organizację imprez Związku oraz opiekę nad członkami. Poza tym koordynuje projekty cyfryzacji Stowarzysznia i doradza muzeom w kwestiach komputerowej inwentaryzacji zbiorów.

 

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Mehr Informationen