• Agrar- und Forstmuseen
 • Freilichtmuseen
 • Gedenkstätten
 • Kunstmuseen
 • Literaturmuseen
 • Naturkundemuseen
 • Sakralmuseen
 • Schlossmuseen
 • Spezialmuseen
 • Stadt-, Regional- und Heimatmuseen
 • Technikmuseen
 • Museen im Aufbau

[Translate to PL:]

, 1936

Autostrady były jednym z ogromnych projektów pokazowych Trzeciej Rzeszy. Stolica stała się jej największym węzłem komunikacyjnym. W trakcie budowy korzystano z wygodnie dostępnych źródeł materiałów. W położonym niedaleko, na wschód od Berlina, Rüdersdorfie od wielu lat wydobywano kamień wapienny. Jest on niezbędny do produkcji cementu. Po jego zmieszaniu ze żwirem i wodą powstaje z kolei twardy beton. W latach 30. XX w. dzięki państwowym programom inwestycyjnym zaistniała ogromna koniunktura na cement, zwłaszcza w sektorze budownictwa dróg i bunkrów. Prezentowany na naszej wystawie przedmiot wygląda jak okaz geologiczny, w rzeczywistości jest jednak próbką betonu z nawierzchni autostrady Berlin-Magdeburg. W dniu 17 sierpnia 1936 r. została ona uroczyście otwarta przez gauleitera Emila Stürtza. Do dziś odcinek ten stanowi najważniejsze połączenie między Berlinem a zachodem Niemiec. Informacje o kamieniu wapiennym z Rüdersdorfu i jego znaczeniu dla budowy Berlina można znaleźć w tamtejszym Parku Muzealnym.

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Mehr Informationen