• Agrar- und Forstmuseen
 • Freilichtmuseen
 • Gedenkstätten
 • Kunstmuseen
 • Literaturmuseen
 • Naturkundemuseen
 • Sakralmuseen
 • Schlossmuseen
 • Spezialmuseen
 • Stadt-, Regional- und Heimatmuseen
 • Technikmuseen
 • Museen im Aufbau

Pałac w Caputh

Najstarszy zachowany pałac w poczdamskim krajobrazie kulturowym ma swój początek w wiejskiej posiadłości ofiarowanej przez Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma I (1620-1688) drugiej małżonce Dorocie (1636-1689). Służył on jako wczesnobarokowy pałac letni. Fundacja Pałaców i Ogrodów Pruskich w Berlinie-Brandenburgii przejęła pomnik w 1995 roku i po intensywnych pracach konserwatorskich otworzyła go jako pałac muzealny w 1998 roku. Wystawa dokumentuje rozwój sztuki dworskiej oraz książęcej kultury mieszkalnej około roku 1700, prezentując eksponaty, dobrze zachowane historyczne stropy oraz malarstwo i sztukaterię. Wiejska aranżacja ogrodu powstała na podstawie projektu artysty ogrodnika Petera Josepha Lennégo.

Foto: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

adres kontaktowy:
Schloss Caputh, SPSG
Strasse der Einheit 2
14548 Caputh

telefon: (033209) 7 03 45
fax: (033209) 7 18 83

schloss-caputh@spsg.de

www.spsg.de

Godziny otwarcia: 

stycznia - marzec:

soboty, niedziele 10.00-16.00

kwiecień:

soboty, niedziele 10.00-17.30

Maj - październik:

wtorki - niedziele 10.00-17.30

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Mehr Informationen